Pandemien har begrenset reiseaktiviteten for FUG de siste 15 månedene, men over sommerferien åpnes det for nye turer og fysiske utvalgsmøter. Første reise blir til Arendalsuka, der FUG sist var til stede i 2019. Siden den gang har vi fått nye ansatte og - ikke minst - nye utvalgsmedlemmer. På formiddagen tirsdag 17. august finner du deler av administrasjonen og utvalgsmedlemmer fra FUG på stand for Partnerskap mot mobbing i Strandgaten 175 i Arendal. Her presenterer FUB partnerskapet og arbeidet mot mobbing. 

Workshop med nytt materiell

Dagen derpå skal FUG sammen med FUB og Ombudet for barn og unge i Viken ha et eget arrangement i Kulturkammeret i Arendal.

Arrangementet, eller workshopen, har fått navnet Din innsats - barnas trygghet!. Hvis alt går etter planen kan vi ønske 60 foreldre velkommen inn i lokalene for å teste ut nytt materiell som vi har laget sammen med FUG og Ombudet for barn og unge. Mantraet er at jo mer foreldre involverer seg i barnehagen og skolen, jo bedre forutsetninger har barna for å trives og lykkes. 

Det nye materiellet skal støtte foreldre som ønsker å involvere seg i samarbeidsutvalget (SU) eller foreldrenes arbeidsutvalg i skolen (FAU). Det blir en praktisk innføring i samtaleverktøyene ved hjelp av ansatte hos FUG og de andre medarrangørene. 

Meld deg på

Workshopen finner altså sted 18. august med plass til 60 gjester. Vi gleder oss til å se hvordan materiellet fungerer i praksis og håper på spennende diskusjoner. Du kan melde deg på via vårt facebookarrangement. Utover året planlegges det også for flere fysiske foredrag, men for dem som trenger påfyll nå, finner man digitale foredrag på vår youtubekanal.