FUG beroštumit:

  • Ruovttu-skuvla-ovttasbargu
  • Váhnemiid beroštumiid fuolahit skuvlla oktavuođas
  • Addit dieđuid mo ruovttu-skuvlla-ovttasbargu doaibmá
  • Addit dieđuid mo váhnemat sáhttet mánáideaset doarjut
  • Loktet áššiid ja doarjut váhnemiid guovddáš fáttáin, mat omd. leat: sisáibmu, givssideapmi, váhnenčoahkkimat, skuvlabarggut ja eará.

FUG ásahuvvui jagis 1976. Dat namuhuvvo oahpahuslágas § 11-9.
Dálá FUG áigodat lea 2016–2019 ja dan nammadii stáhtaráđđi 18.12.2015.
FUG čállingottis leat logi bargi ja doaibmabáiki lea Oslo.

FUG galgá gulahallat váhnemiiguin ja dieđuid juohkit váhnemiidda ja earáide nu bures go vejolaš. FUG lea dohkkehan kommunikašuvdnapolitihka 2016–2019. Prinsihpalaš vuođđu lea ahte galgá leat rabasvuohta ja dialoga. Dát čuovvu stáhta kommunikašuvdnapolitihka.

Dás gávnnat FUG kommunikašuvdnapolitihka 2016–2019.

Áiggotgo eambbo diehtit, deaddil Norgga leavgga.