Skoler kan allerede fra neste uke planlegge for en mer normal skolehverdag. Folkehelseinstituttet har laget en nivåinndeling med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Den nye «trafikklysmodellen» betyr at hele skoleklasser kan være samlet. Enmeters-regelen er opphevet, - dermed vil de fleste få vanlig skoledag og undervisining på skolen igjen.  

– Vi er veldig glade for at klassemiljøet nå endelig kan styrkes igjen. Dette gir  gode føringer nå, og en mye bedre forutsigbarhet for planleggingen av skoleåret fra høsten. Både elever og foreldre kan nå føle seg trygge, sier FUG-leder Marius Chramer.

Samme hygieneråd

Gult nivå innebærer fortsatt strenge hygieneregler og at syke elever og ansatte skal holde seg hjemme. 

Det skal være godt renhold etter de samme reglene som før, og det skal også unngås sammenstimling og kontakt mellom kohortene (klassene) inne og ute. God avstand og egen mat i friminuttene gjelder fortsatt. 

Det er fortsatt ikke lov å håndhilse eller klemme. 

FUG-leder Marius Chramer
(Foto: privat)

Foreldresamarbeid

Nå skal det også være mulig å ha fysiske foreldresamtaler med en meters avstand og håndvask. 

- Vi håper også at de fleste skoler legger seg i selen for å få til et foreldremøte for skolestarterne før sommeren og at barna får besøke skolen. Dette ser vi nå at blant andre Tønsberg kommune tilbyr. 

- Dessuten er det ennå tid for å avholde et siste FAU-møte på skolen før sommeren, sier Chramer. Han ønsker alle lykke til med skoledrift på gult nivå.

Her er den nye smittevernlederen for barneskolen.

Her er den nye smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående.