Marius Chramer deltok på skype sammen med kontorsjef Marianne Dahlseng og seniorrådgiver Torill Braaten, og la vekt på dette overfor Melby:
 
FUG forventer at rådsorganene inkluderes i situasjonen vi står i nå og angående elevenes tilbakevending til skolene.
 
FUG forventer klare føringer for at skolen holder kontakt med både den enkelte elev og det enkelte hjem (begge deler).
 
FUG forventer at det gis like muligheter for alle elever, uavhengig av hva hjemmene kan bidra med og uavhengig av hvor elevene har sin styrke (skriftlig/muntlig, teoretisk/praktisk), slik at alle elever opplever å mestre og lykkes.
 
FUG forventer at det gis føringer for å ivareta klassefellesskapet i denne utfordrende tiden og at det avholdes klasseforeldremøter så fort skolene er i gang igjen.
Riktig forside_Skolestartbrosjyren

Skolestarterne

Guri Melby var glad for innspillene og tok dem til etterretning. Hun er selv svært opptatt av elever som har behov for særskilt tilrettelegging – og for skolestarterne. Disse vil få prioritet fremover.

Dette er en bekymringer FUB og FUG deler. Det er i denne perioden at en rekke viktige overgangsmøter skjer mellom barnehagen og skolen, inkludert skolebesøk for barnehagebarna.

Det er også her foreldrene kobles inn, ofte med foreldremøter, og den første kontakten mellom hjem og skole etableres. FUB-leder og rådgivere deltok i samme møte i dag. 

Se vår brosjyre om overganger her.

Rapporten fra Ekspertgruppen som er nedsatt av Melby med vurdering av konsekvenser ved en videre stenging av barnehager og skoler, er ferdig 3. april. Den vil bli brukt som underlag for regjeringes anbefalinger 8. april.

FUGs anbefalinger over er også sendt til Ekspertgruppen i dag.