- Et fryktelig dårlig forslag og skuffende signaler fra regjeringa, var blant uttalelsene da Foreldreutvalget for grunnopplæringen behandlet høringsforslaget til nye regler om hjemmeopplæring.

Så langt er det bare gitt hjemmeopplæring når det har vært nødvendig på grunn av smitteverntiltak. I det nye forslaget åpnes det for at skoler gis tillatelse til å ta i bruk hjemmeopplæring uten å begrunne det med smitteverntiltak. Ifølge Kunnskapsdepartementet gjelder det skoler hvor det over tid har vært og er utfordrende å organisere opplæringen på grunn av mye fravær hos elever og lærere. 

- Uaktuelt før ungdomstrinnet

Mandag formiddag sendte FUG inn sin høringsuttalelse. I likhet med Barneombudet er FUG tvilende til om det er lovhjemmel for å åpne for hjemmeopplæring med begrunnelsene i høringsnotatet. FUG har følgende argumenter mot en oppmykning av grunnlaget for å gi hjemmeopplæring: 

  • Elevene har en lovfestet rett til opplæring. Det er ikke barn og unges beste å stenge ned skolene når det ikke er på grunn av smittevernhensyn. Vi viser her til opplæringslovens § 2-1 om rett og plikt til grunnskoleopplæring og barnekonvensjonens artikler 3 og 12.
  • Elever med behov for ekstra oppfølging vil få et enda større etterslep.
  • Utenforliggende hensyn som økonomi kan bli tungtveiende når skoleeier skal gjøre sin skjønnsmessige vurdering. FUG følger Barneombudet i hennes kritikk av at det ikke er noen tidsavgrensning i forslagets åpning for hjemmeopplæring. 
  • Forslaget vil med stor sannsynlighet føre til store ulikheter rundt i landet. 
  • Det er ikke all sårbarhet som skolen kjenner til, for eksempel vanskelige hjemmeforhold og tilgang til å kunne gjennomføre opplæring i hjemmet.
  • Modenheten hos elever på 7. trinn er ulik, og hjemmeskole vil for noen foreldre kreve stor grad av oppfølging av foresatte. FUG ser det som uaktuelt med hjemmeopplæring før ungdomstrinnet.

- Nedprioriterer unge

1. desember ble det klart at regjeringen åpnet for mer hjemmeskole for elever over 12 år. Til NRK sa FUG-leder Marius Chramer at å sende barna hjem helt fra sjuende trinn ikke er å prioritere barn og unge høyt, slik regjeringen har sagt at de skal gjøre.

- Det vil være å nedprioritere barn og unge, sa Chramer til statskanalen. 

Høringsnotatet ble sendt ut fra Kunnskapsdepartementet 1. desember med høringsfrist allerede ei uke etter.  

Hele høringsuttalelsen til FUG

Høringsnotatet med nye regler om hjemmeopplæringen leser du her

LES OGSÅ: Marius Chramers reaksjon på forslaget på NRK nyheter