FUG ber også om et punkt i forskriften som begrenser perioden skoler kan være stengt uten at det er gjort noen form for konsekvensutredning for elevene.

I sitt svar gir FUG honnør til skoleledere, lærere og andre ansatte i skolen som har gjort en formidabel jobb med å legge til rette for fortsatt opplæring i en utfordrende situasjon. 

«Det at skolene er stengt er likevel svært utfordrende. Situasjonen er svært inngripende for både elever og deres foreldre. Det ar stor betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse, ikke bare for opplæring i fag.», skriver FUG i sitt svar.

Utsatte barn

FUG skriver videre i svaret:

«Når det likevel er besluttet at skoler skal være stengt, ser vi at en slik forskrift til en viss grad ivaretar retten til opplæring. FUG ser imidlertid at elever som fra før er i en utsatt situasjon kan bli ekstra utsatt i denne perioden. Disse bør ivaretas spesielt, og dette bør komme fram i forskriften. 

«Dette gjelder for eksempel elever med store tilretteleggingsbehov, elever med kort botid i Norge og elever som bor i hjem med krevende boforhold».

Rådsorgan og konsekvenser

«Videre bør det i forskriften komme fram at skoler må bruke rådsorganene sine godt, og lærere må ha god dialog med foreldrene, slik at de sammen kan finne gode løsninger både for skolen som helhet og for enkeltelever.

FUG ber også om et punkt i forskriften som begrenser perioden skoler kan være stengt uten at det er gjort noen form for konsekvensutredning for elevene.