Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag om forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Departementet foreslår å videreføre tilpasningslovene til 10. november, noe FUG støtter. 

I tidligere høringssvar om forlengelse av de gjeldende regler har FUG uttrykt bekymringer som vi fremdeles har. Disse bekymringene knytter seg til: 

• Barn med behov for spesialpedagogikk som mister eller får et redusert spesialpedagogisk tilbud

• Elever med kort botid i Norge.

• Andre sårbare eller utsatte elever.

FUG ønsker også å løfte fram behovet for en veileder for hjemmeskole i krisetid som ivaretar hensyn til både skole, elever og foreldre.

LES HELE HØRINGSSVARET TIL FUG OG FUB HER.  

FORSLAGET FRA KD FINNER DU HER