- Det er urovekkende at dårlig kommunikasjon med skolen og skolens ledelse fortsatt topper statistikken vår, sier FUG-leder Marius Chramer. Dette har dominert rådgivningene til FUG i mange år. 

Kategorien "vanskelig kommunikasjon med rektor” utgjorde i 2019 44% av alle telefonsamtalene.  

- Det kan virke som om skolen og foreldrene har ulike forventninger til hverandre uten at dette er blitt snakket om. Det går igjen at foreldrene opplever å ikke bli tatt på alvor når de tar opp vanskelige saker, som mobbing og spesialundervisning, sier Chramer.

Han spør seg om noe av årsaken kan være at skolene ikke gir nok informasjon til foreldrene om skolehverdagen. 

Bråk, uro og vikarbruk

På andreplass over hva foreldre kontaktet FUG om i 2019, kom saker om skolemiljø. Mange tok kontakt om bråk og uro i klassen, dårlig klasseledelse eller bruk av vikarer.

Dette er forhold som til sammen påvirker hele læringsmiljøet. Totalt utgjorde dette 32%.

- Vi må få en sterkere forståelse av hva et godt skolemiljø er. Skolene må jobbe mer med dette i tett samarbeid med den ressursen vi foreldre utgjør, sier den nye FUG-lederen. 

Hør podcast med FUG, en rektor og et mobbeombud om hvordan foreldre kan bidra til et godt skolemiljø.

Fornøyde foreldre FUGkonf13
(Foto: FUG)

Foreldre som ressurs

På tredjeplass (24%) kom spørsmål om ulike sider ved det å ha verv i råd og utvalg på skolen.

Mange foreldre er usikre på hva det innebærer å ta verv som for eksempel klassekontakt eller medlem i FAU og SU. Andre lurer på hvilke saker de kan jobbe med og hvilken rolle rektor skal ha.

- Det er bra at folk spør. Skolene bør utnytte foreldreressursene bedre. Det er skolen, som den profesjonelle part, som skal lære opp foreldre i hva arbeidet i de ulike råd og utvalg går ut på, sier Chramer.

Foreldre teller i skolen banner

Tettere samarbeid

Chramer er opptatt av at det må være et tettere samarbeid mellom foreldre, skolen, elever og skolens administrasjon for å få til et best mulig skolemiljø for barna. 
 
- Når foreldrene engasjerer seg, trives også barna. Og foreldrene må bry seg i hele skoleløpet, ikke bare i de første årene, sier han.
 
FUG har lenge ment at hjem-skole-samarbeid må få større plass i lærerutdanningene. 
 
- Det er et kjent problem at mange nyutdannede forteller om «praksis-sjokket» når de kommer ut i skolen og møter foreldre. Slik skal det jo ikke være, sier FUG-lederen.
 
På de følgende tre plassene over saker til FUG i 2019 kom organisering (12 %), mobbing (15 %) og spesialundervisning (12 %). Disse sakene holder seg stabile fra 2018.
 
Av de i alt 584 sakene kontaktet foresatte og andre oss 312 ganger via e-post og 272 ganger på telefon.
 
Har du spørsmål - ring oss på 477 99 200!