Her er FUGs fem tips til foreldre om hjemmeundervisning:

1. Skap ro og rammer

 • Ha et lite familiemøte og forklar hvorfor vi må ha hjemmeskole nå.
 • Forklar hva dugnad er. Forklar hva korona er.
  Vi anbefaler å se barnas pressekonferanse sammen med barnet, der statsminister Erna Solberg svarer på alle mulige spørsmål fra barn.
 • Hjelp barnet i gang med skoledagen.
 • Snakk positivt om det å ha skole hjemme.
 • Følg skolens opplegg - lag en enkel dagsplan.
 • Senk skuldrene, gjør så godt du kan! Ikke prøv å være en perfekt forelder!
Barn i lek
(Foto: Colourbox)

2. Ta pauser - gå ut

 • Husk å ta små pauser sammen.
 • Gå ut en tur – kanskje lufte hunden?
 • Spis og eventuelt lag lunsjen sammen hvis ikke klassen skal ha felles gruppechat/lunsjopplegg.
 • Snakk sammen om dagen så langt.

3. Snakk med læreren

 • Spør læreren hvis det er ting du lurer på eller ikke får til. 
 • Husk at det er skolene som har undervisningsplikten. 
 • Gi tilbakemelding på gode eller mindre gode opplegg. Lærerne må få prøve og feile.
 • Snakk med kontaktlæreren hvis barnet trenger ekstra tilrettelagt opplegg.
Far med pc
(Foto: Colourbox)

4. Snakk med barnet

 • Spør hvordan det har gått i dag.
 • Forklar at barnet kan få prate eller spille online med klassekompiser etter skolen. Eller kanskje møte en venn (men husk: en meters avstand).
 • Forklar på ny og berolige hvis det er nødvendig. 
 • Spør om lekser og oppgaver.

5. Kontakt andre foreldre og naboer

 • Ring, skype eller chat med andre foreldre og barn i klassen.
 • Støtt og oppmuntre hverandre! 
 • Ring foreldre som kanskje ikke er på nett. Prøv å hjelpe.
 • Har du det vanskelig, eller tror andre barn og familier har det vanskelig, kontakt Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 (døgnåpent).
  Røde Kors-tilbudet Kors på Halsen, tlf. 800 33 21, for barn og unge kan også tilby hjelp og råd på mail, chat eller telefon.
 • Husk å vaske hender, bruke "hostearm" og hold avstand!

  Bildet på toppen: Mari (12) og Hans Christian (7) Tolo delte skolepult på første dag av hjemmeundevisningen i Bø. Sammen med storesøster på 14 følger de skolens opplegg og familien har laget en enkel dagsplan - se under.  (Foto: Asbjørn Tolo)
Plan for dagen hjemmeundervisning