Opplæringsloven §1-1 sier at opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og at kommunene har en plikt til å sørge for foreldresamarbeid (§ 13-3d). Elevene får hver sin digitale enhet. Dette gir nye positive muligheter i opplæringen, men også utfordringer både på skolen og hjemme.

FUG vil belyse følgende utfordringer:

• Skolene «kjører fra» foreldrene i sine digitaliseringsprosjekt, og rådsorganene blir ikke involvert.

• Elever får med seg en digital enhet uten filter og begrensninger for bruk hjemme

• Usikkerhet om elevenes personvern og samtykke fra foreldre er ivaretatt

• Elevene bruker digitale læremidler, men hvordan er læringsutbyttet?

• Foreldrene må skrive egne kontrakter om erstatningsansvar

Last ned hele prinsippnotatet om digitalisering i skolen