Målet med enhver lekse må være
- å gi eleven tro på at han/hun har noe å bidra med
- å la eleven trene egne ferdigheter og kunnskap
- å gi eleven trening i å organisere arbeidsdagen sin og utvikle gode arbeidsvaner

Les FUGs prinsippnotat om lekser her.