FUG får årlig mange henvendelser fra foreldre som opplever at de ikke blir hørt når de snakker med skolen om manglende tilpasning. Dette gjelder både elever som ikke får store nok utfordringer og elever som ikke opplever mestring på skolen. Disse elevene møtes på en passende måte i forhold til sine utfordringer, for eksempel utvikling og modning (i de laveste trinnene), språklige utfordringer, vurderingsformer, arbeidsmåter, organisering, for lave utfordringer, lekser som oppleves for vanskelige - eller meningsløse fordi de er for enkle, og ikke minst veiledning i hvordan få en venn, hvordan være en venn, og hvordan sette grenser for seg selv.

Alle elever må få hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv og opplæringens utfordringer må samsvare med den kompetanse eleven har. I dette prinsippnotatet gir vi innspill på hvordan skolene kan tilrettelegge for hver enkelt elev.

Last ned FUGs prinsippnotat om tilpasset opplæring