Innemiljø

Det skal være trygt for elevene å oppholde seg på skolen, og bygningene på skolen skal bidra til å fremme helse, trivsel og læring. Dette betyr for eksempel at elevene skal få tilpasset stoler og pulter, og skolen må følge reglene for hvordan inneklimaet skal være. Skolen skal være universelt utformet og tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelser. Innemiljøet handler også om lys og lyd, samt det å skjerme elevene fra forstyrrelser både for øyne og ører.

Utemiljø

Utemiljøet skal være tilrettelagt for forskjellige aktiviteter, det skal være tilgjengelig for alle og kunne brukes av alle. Skoleplassen må ha områder tilpasset de ulike alderstrinnene. 

Mat og matpause

Tid og ro til å spise maten sin er også en del av det fysiske skolemiljøet. Helsedirektoratet har laget en nasjonal faglig retningslinje om mat og måltider i skole og SFO. Her gir de blant annet følgende anbefalinger: 

 • Det bør tilrettelegges for måltider med maksimalt 3-4 timers mellomrom
 • Det bør legges fysisk til rette for måltid som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse
 • Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter
 • Elevene bør få tilsyn av en voksen i matpausen
 • Kaldt drikkevann bør alltid være tilgjengelig, som tørstedrikk og til måltidene
 • Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig
 • Det bør tilrettelegges for håndvask før måltidet
 • Lagring, tilberedning, servering og merking av mat må skje i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet
 • Det bør tas hensyn til elever med matallergi og matintoleranse
   

Hva sier loven?

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres (opplæringsloven § 9A-7), og som er universelt utformet. Skolen skal ivareta elever med funksjonsnedsettelser.

Les mer om krav til det fysiske skolemiljøet