Innemiljø

Skolebygget skal være utformet slik at trygghet, helse, trivsel og læring er ivaretatt. Elevene skal få tilrettelagt pulter, bord og det finnes regler for hvordan inneklimaet skal være. Skolen skal være universelt utformet og tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelser.

Utemiljø

Utemiljøet skal være tilrettelagt for forskjellige aktiviteter, det skal være tilgjengelig for, og kunne brukes av, alle.

Hva sier loven?

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres (opplæringsloven § 9A-7), og som er universelt utformet. Skolen skal ivareta elever med funksjonsnedsettelser.

Les mer om krav til det fysiske skolemiljøet