Vi har dessverre mistet flinke folk i flyttingen, men vi er trygge på at de som har startet nå i høst og de som kommer på nyåret er gode erstatninger. Vi ser virkelig frem til å ha full kapasitet igjen!
 
Utvalget har vært travle med oppfølging av Partnerskap Mot Mobbing, både under Arendalsuka og i flere andre settinger utover høsten. Dette er et viktig arbeid med høy prioritet.

Høringer og innspill omkring spesialundervisning er et annet område som har hatt fokus i høst. Her er definitivt ikke siste ord sagt, for tilpasset opplæring for alle elever er det aller viktigste området for utvalget.

NoKo 2018 plenum
(Foto: FUG)

Gode praksiser

Hjemmesiden vår fug.no har fått en tiltrengt ansiktsløftning og er nå forhåpentligvis blitt lettere å navigere i og med enda bedre innhold til nytte for både foreldre og skolefolk. Ta gjerne en kikk og gi oss en tilbakemelding om du har ris eller ros eller forslag til noe som mangler.

Vi har også lagt ut noen filmsnutter på mange språk om viktigheten av å engasjere seg og av godt hjem-skole-samarbeid i håp om å nå så mange foreldre i Norge som mulig.
 
I september arrangerte vi en foreldrekonferanse i samarbeid med våre nordiske venner. Vi hadde gode foredragsholdere og vi ble presentert for spennende prosjekter, både gjennom foredrag og gruppearbeid. God praksis fra våre nordiske venner og fra Irland blir delt i små drypp.

Vi har også i høst gitt innspill til Stoltenbergutvalget om kjønnsforskjeller i skolen og jobbet med flere tilbakemeldinger til Opplæringslovutvalget. 

Lærerutdanningen

Vi fortsetter en mangeårig kamp for å få hjem-skole-samarbeidet inn i lærerutdanningene. Mange nyutdannede melder om praksissjokket når de kommer ut i skolen. Foreldresamarbeid og samarbeid med andre utenfor skolen er av de tingene de opplever som vanskelig.     
 
Nå like oppunder jul fikk vi resultatet av SFO-evalueringen som vi og foregående utvalg har etterlyst igjen og igjen. Rapporten viser at det er akkurat så store sprik i kvalitet, pris, pedagogtetthet, matservering og arealer som vi har hevdet.

Som regel er det fint å kunne si «hva var det jeg sa», men her skulle vi gjerne ha tatt feil. Det er ikke greit at dette tilbudet er så lite ensartet og så preget av tilfeldighetens spill som det vi ser her. Noen nasjonale normer for standard må på plass og med tanke på å hindre utenforskap bør også normene omfatte pris.

God jul pepperkakemann (Foto: Colourbox)

God jul!

For de aller fleste av oss er det nå tid for å roe ned og ha noen fredelige dager med familie og venner. Det skal bli godt for noen og hver med et avbrekk fra hverdagen.

Jeg ønsker alle elever, foreldre og ansatte i skolen en rikitg god julehøytiden og alt godt for det nye året!

Blir 2019 kanskje året da du engasjerer deg som foreldretillitsvalgt?

Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller, FUG-leder