(Foto: Furuhaugen barnehage)

Vi har fått mange innspill på at kontakten mellom hjem og skole fungerer bra. For oss virker det som om mange lærer har snudd seg rundt og etablert gode rutiner og god kontakt med elever og foreldre.

FUG er svært opptatt av at alle elever må ha en daglig kontakt med lærerne og få støtte og hjelp til skoleoppgaver. Vi mener også at det er svært viktig at foreldrene blir kontaktet jevnlig.
 
Det å få liv igjen i skolens råd og utvalg, som FAU, mener vi er spesielt viktig nå i disse tider. Vi vet ikke hvor lenge skolene vil være helt eller delvis stengte. For mange foreldre er dette svært utfordrende tider.

Ved å gå via skolens formelle fora kan mange praktiske ting vedrørende drift bli avklart nå. Vi mener det er skolene som burde ta initiativ til FAU-møter nå.
 
Marius Chramer alvorlig
(Foto: FUG)

Fire forvetninger fra FUG

FUG har hatt flere muligheter til å komme med innspill til myndighetene i disse ukene.

I møte med kunnskapsminister Guri Melby mandag, kom FUG med fire forventinger til skolene og lærerne fremover.
 
Vi er spesielt opptatt av barna som av ulike grunner befinner seg i en sårbar situasjon. Det kan være barn med funksjonsnedsettelser som har behov for ekstra oppfølging, eller barn som lever i familier med andre utfordringer.
 
Vi har også spilt inn forslag til Ekspertgruppen som har utredet barnehage- og skoledrift etter påske. Heldigvis holder noen skoler åpnet i påsken for barn som trenger det.

Det er svært viktig at informasjon fra myndighetene når ut til alle familier – uansett språk og kultur. Her er materiell på mange språk fra NAFO. Vær med å spre dette!
 
Påskeegg

Ny opplæringslov

FUG har også engasjert seg sterkt i arbeidet med forslaget til ny opplæringslov (NOU 2019:23). Her foreslås nemlig at alle skolens råd og utvalg, som FAU, SU og SMU, skal tas ut av loven. Det skal være opp til den enkelte skole hvordan de vil samarbeide med foreldrene på skolenivå.

Formuleringene i paragraf 2-4 er ganske vage og kan tolkes ulikt. Vi frykter at foreldresamarbeidet pulveriseres og at det blir helt tilfeldig fra skole til skole hvordan dette samarbeidet kommer til å skje. Et demokrati krever klare og tydelige rammer som er kjent for alle.
    
Høringsfristen på dette lovforslaget er 1. juli, og vi oppfordrer alle FAUer og KFUer eller andre til å komme med sine innspill til høringen. Dette skal vi også jobbe med videre.

Så ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Ta vare på hverandre, fortsett å vaske hender, hold avstand og vis hensyn. God tur ut - og velfortjent ferie!

Med vennlig hilsen
Marius Chramer, FUG-leder