Når barna våre er trygge og trives på skolen, lærer de også bedre. Og det påvirker i stor grad også livet utenfor skolen.

Det at foreldrene engasjerer seg og er opptatt av skolehverdagen, betyr svært mye slår forskning fast.

Foreldre og rektor på Åsgård skole
Foreldre som tok verv på Åsgård skole. Foto: FUG

Åtte gode grunner

FUG har laget en liste med åtte gode grunner til å kikke OPP i foreldremøter.

Her gir vi gode argumenter for å se på valg av foreldrerepresentanter som en gyllen mulighet til å bidra positivt til skolen drift og psykososiale miljø.

Alle skoler er pålagt å ha et FAU – foreldrenes arbeidsutvalg. Foreldrene i hver klasse velger én eller flere representanter til FAU og én eller flere klasse-/foreldrekontakter.

Her er tips til hva FAU kan jobbe med

Også SU (samarbeidsutvalg) og/eller SMU (skolemiljøutvalg) skal skolene ha, noen steder er funksjonene slått sammen. I større byer er det erstattet med Driftsstyre.

Klassekontakt

Klassekontakter er ikke lovpålagt, men svært mange har dette i tillegg til å ha foreldre i FAU og SU/SMU.

Det er en god regel at klassekontakten og kontaktlærerne snakker sammen foran hvert foreldremøte for å diskutere form og innhold. Klassekontakten skal også ha en føling med hva som rører seg i foreldregruppa og ha god kontakt med FAU-representanten i klassen.

Enkeltforeldre kan gjerne ta opp saker direkte opp både med klassekontakten og/eller FAU-representanten.

Gunn Iren Müller mai 2017
Gunn Iren Müller (Foto: FUG)

Skolen skal lære opp

- Det er skolen som den profesjonelle part som skal ta initiativ til arbeidet i råd og utvalg og som skal lære foreldrene opp i hva vervene går ut på, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun er opptatt av at foreldre skal være mer enn bare festarrangører og kaffekokere.

- Men samtidig er det heller ikke gitt at alle foreldre vil eller har mulighet til å ta verv. Natteravning, bilkjøring, kaffe og en hyggelig ramme rundt arrangementer er også viktig.

- Det at foreldre engasjerer seg i skolen og barnets skolehverdag er uansett det viktigste, sier Müller.

Les om hva hjem-skole-samarbeidet innebærer for skolen og foreldrene.

Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller
Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller

Fedre er viktige!

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet beskriver en typisk engasjert forelder slik:

- Det er moren som stiller i foreldresamtale med læreren om den litt «problematiske» sønnen som faren er på fotballtrening med.

Han mener altså at det er typisk at det er mødrene som engasjerer seg i barnas skolehverdag mens fedrene heller deltar på idrettsbanen.

- Det er mulig Nordahl har rett. Vi kan uansett slå fast at alle foreldre er viktige for barna sine. Fedre er viktige forbilder også når det gjelder skole og utdanning, derfor er det avgjørende å få på dem på banen på skolens arenaer, sier Gunn Iren Müller.

Se FUGs filmer på mange språk om hvorfor det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas skolehverdag.