Dette betyr at kommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter knyttet til opplæringen, for eksempel undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskole, ekskursjoner eller andre turer som er en del av opplæringen. Dette er det som kalles gratisprinsippet i grunnskolen.

Gratisprinsippet betyr ikke at skoler ikke kan motta gaver som kommer elevene til gode i opplæringen. Dette kan være rene pengegaver, dugnadsinnsats, elevprosjekt, klassekasser osv. fra foreldre eller andre. Disse gavene skal gis frivillig av foreldrene og skal komme alle elevene til gode.

Hvis skolen arrangerer betalte aktiviteter for elevene, legger dette press på både elever og foreldre. Dette går mest utover familier med en begrenset betalingsevne.

Les mer i vårt prinsippnotat her.