Det er Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene i offentlig videregående skole har både trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr, og elevene skal ikke selv behøve å dekke noen slike utgifter, men de kan bli pålagt å skaffe seg annet utstyr til eget bruk. 

Elevene har også rett på andre ytelser graits: