Samarbeidet mellom foreldrene fortsetter å være viktig på videregående, selv om ungdommene blir mer selvstendige og snart er voksne. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å skape et godt skolemiljø, å snakke sammen om ting som angår ungdommene, og å få råd fra andre om hvordan man kan håndtere forskjellige situasjoner. Og når ungdommene vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. 

Hvilke oppgaver har typisk klasse-/foreldrekontakten?

 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene på Vg1 og Vg2 sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret, og avtal gjerne flere foreldremøter enn det som er pålagt
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, skoleutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU) eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Sammen med elevene, ivareta elevenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister

Valgt til klasse-/foreldrekontakt? Snakk med læreren!

Avtal et møte med kontaktlæreren så fort som mulig:

 • Spør om hva dere foreldre kan gjøre for å hjelpe til med skolehverdagen 
 • Fortell kontaktlæreren at du gjerne vil være med og planlegge foreldremøtene
 • Avklar forventninger til hva du kan gjøre og hva skolen forventer av deg
 • Avtal møter gjennom året, helst i forkant av foreldremøtene
 • Ta opp eventuelle saker som foreldrene er opptatt av
 • Spør om kontaktlæreren kan hjelpe til med å arrangere sosiale sammenkomster, og om hun vil eller kan være med

Kontaktlærer? Skap et godt samarbeid med klasse-/foreldrekontakten

 • Snakk om trivsel og hvordan dere kan samarbeide på foreldremøtene
 • Ta opp elevenes trivsel på foreldresamtaler og undersøk om noen trenger tolk, barnevakt eller annet for å komme på foreldremøtene
 • Hjelp til med å arrangere sosiale tilstellinger for elevene og foreldrene
 • Inviter elevene til å si sin mening om skolehverdagen, og legg til rette for at elevrepresentantene i elevrådet får tid til å spørre medelevene sine om hva som er viktig for dem
 • Samarbeide med elevene om foreldremøtene. Erfaringer viser at når elever og foreldre er sammen om foreldremøter, så virker det positivt inn på miljøet i gruppen/klassen
 • Legg til rette for å etablere foreldrenettverk mellom foreldrene i klassen/gruppen

Les mer om kontaktlærerens rolle

Foreldremøtet – viktig for informasjon og samarbeid

Foreldremøtet er et viktig kontaktpunkt mellom skolen og foreldrene på Vg1 of Vg2. Her gir skolen generell informasjon om rutiner, regler og ordensreglement, og kontaktlærerne kan snakke med alle foreldrene samtidig.

Foreldremøtene er også en arena der foreldrene kan bli litt bedre kjent med hverandre, avtale sosiale arrangementer og velge foreldre-/klassekontakter hvis det er relevant.

Les mer om foreldremøter

Hva sier loven?

På videregående skole er det ikke lovpålagt å ha foreldreråd eller la foreldre være med i råd og utvalg. Likevel er det endel skoler som velger å la foreldrene engasjere seg - dette kan være bra både for skolemiljøet og for at elevene skal føle seg tryggere.

Les om foreldreråd i videregående skole