Det er ikke alltid like lett for foreldre å følge med i den digitale hverdagen til barna. Denne veilederen for de som har barn i sosiale media kan gi gode tips og råd.

Sosiale media kan være både nyttig og gøy, og dess eldre barna blir, dess mer foregår det sosiale livet digitalt.

FUG har vært med å utarbeide dette heftet.

Last ned

16 sider, PDF

Har du barn på sosiale medier? – dette trenger du å vite (bokmål)