Svar:

Ja, foreldre har rett til å ha med seg en person når de skal i møte med skolen.

Ofte føler foreldre at de står alene i møte med skolesystemet. Særlig i konfliktsituasjoner kan det være godt for foreldre å ha med seg en person de har tillit til når de skal i møte med skolen. I forvaltningsloven § 12 står det at en part har rett til å la seg bistå av en såkalt fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Den personen som er med, kalles ofte en bisitter.

Enhver myndig person eller en representant for en organisasjon som vedkommende er medlem av, kan være støtteperson og fullmektig for foreldrene. Denne personen kan være f.eks. en venn, en foreldrekontakt, en annen forelder eller en fra FAU. Det er selvsagt viktig at vedkommende selv synes det er greit å gå inn i enkeltsaker og da gjør det tydelig at en ikke er med i møtet som FAU leder f eks, men kun som støtteperson. 

Det kan være godt for foreldre å ha med en person som kan høre hva som blir sagt, som eventuelt kan skrive referat eller på annen måte hjelpe til med å følge opp saken videre.

Alle som bistår som støtteperson og fullmektig, har taushetsplikt, og må være bevisst på rollen sin i møtet.

Les om taushetsplikt i grunnskolen

Les om taushetsplikt i videregående skole