Svar:

Nei, en lærer har ikke lov til å kalle deg ressurssvak eller se ned på deg. Hvilken rett har han til å avgjøre hvilke ressurser du har?

Du er selvfølgelig den viktigste personen for barna dine, selv om du ikke har utdannelse! Støtten fra foreldre er viktig for alle barn, uansett bakgrunn.

FUG ønsker at foreldre skal ha medvirkning i skolen og se på foreldrene som en ressurs de kan samarbeide med. Med slike holdninger hos lærere blir det en dårlig skole for barna.

En av de som har forsket mest på samarbeid mellom hjem og skole i Norge er Thomas Nordahl. Han sier i en av sine bøker:

"Alle foreldre har ressurser i forhold til egne barn, og en omtale av foreldre som ressurssvake er nedverdigende, og det vil ødelegge for mulighetene til å samarbeide nært med foreldrene. Det er umulig å visse respekt og gi medvirkning til noen du betrakter som ressurssvak og mindreverdig."

Thomas Nordahl i Hjem og skole - hvordan skape et bedre samarbeid. Universitetsforlaget 2007. s.31

Vi skjønner den vonde følelsen det gir deg å bli møtt av en lærer med en slik holdning. Dersom du har mulighet og greier det, vil vi anbefale deg at du sier i fra til læreren om  dette. Du kan sende en mail eller ringe vedkommende. Det viktigste er jo at barnet trives og lærer på skolen og det må læreren og foreldrene samarbeide godt om.