Svar:

Hvis en elev ikke har godt nok utbytte av den vanlige undervisningen, kan han ha krav på spesialundervisning (opplæringsloven kapittel 5). 

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, eller at han får spesielt tilpasset utstyr.

Hvis foreldrene, eleven selv eller kontakt- eller faglærer lurer på om en elev trenger spesialundervisning, er det viktig at foreldrene tar kontakt med skolen, eller at skolen tar kontakt med foreldrene. Hvis foreldrene ber skolen om å undersøke hvorvidt eleven trenger spesialundervisning, har skolen plikt til å gjøre det.

Les mer om Spesialundervisning