Svar:

Det er rektor som er ansvarlig for undervisningen på skolen og kan ut fra en helhetsvurdering begrense hvem som får være tilstede i klasserommet.

Det er ikke regulert verken i lov eller forskrifter om foreldre har rett til å være tilstede i undervisningen. Derfor kan du ikke med loven i hånden si at dette er min rett.
 

Foreldre kan være til god hjelp for læreren!

FUG mener at foreldre kan bidra positivt både når det er uro, som du beskriver, og når det er enkeltelever som trenger ekstra støtte. Det at foreldre er tilstede, kan i seg selv gjøre at elevene oppfører seg bedre. Foreldre kan også observere, ta situasjonen opp på foreldremøter og bli enige om tiltak. Det er foreldrene som best kan korrigere egne barn. Vi mener skolen skal ha gode argumenter hvis de vil avvise foreldre.

Om det i utgangspunktet er konflikt mellom foreldre og lærere, kan det at foreldre forlanger å være tilstede i klasserommet, øke konflikten. Da kan det være lurt å finne andre løsninger. Noen lærere kan også bli nervøse når foreldrene er tilstede og oppleve det som kontroll. Da må foreldrene være på tilbudssiden og legge vekt på at her er det ikke snakk om kontroll, men om å ta ansvar for egne barns oppførsel. Man kan sette seg ned i forkant for å drøfte hvordan man skal samarbeide i klasserommet.

Les om hvordan du kan samarbeide om ditt barn
 

For elever som har spesialundervisning, kan det være god læring for foreldre å være tilstede, slik at de ser hvordan de kan hjelpe barnet sitt. Foreldre er de som kjenner barnet sitt best, og kan også bidra med informasjon om eget barn. Men også her bør det i forkant være samtaler om hvordan dette kan foregå best mulig for alle parter.