Den nye situasjonen kan også gi oss lærdom dersom samarbeidet ikke fungerer så godt. At vi kan lykkes med å skape en god hverdag og et godt læringsmiljø for elevene er superviktig.

Da er det helt fantastisk flott å oppleve at foreldre, elever og lærere finner en vei rundt skolestengningen. Vi møtes på chat, mail, telefon og i nettmøter og ikke minst; sammen spiller vi meget godt på lag!

Hjemmeundervisning Bø
(Foto: Asbjørn Tolo)

Innovasjon i stor skala

Skolene og lærerne har på rekordtid omstilt sin undervisning og i stor grad levert helt nye opplegg for læring til våre tusenvis av hjem.

Vi ser at innovasjon og opplæring av både voksne og elever til å omstille seg til nettundervisning skjer i stor skala. Kompetansen som skapes nå og den erfaringen vi sammen får, vil bli verdifull også i framtidas skole.

FUG kjenner ikke hele situasjonsbildet i Norge, men det vi kan se gjør at vi er meget imponerte over lærerne. Lærerne har vist en enorm fleksibilitet, omtanke og vennlighet til alle våre håpefulle og til oss foreldre. Dette lover godt!

Vi oppforder også alle skolene til å kontakte elevene og deres foreldre. Ikke alle har de samme mulighetene til å støtte og hjelpe barna. Noen lever i utrygge familieforhold. 

Plakat Fem råd til foreldre

Foreldre som ressurs

Vi foreldrene blir enda mer sentrale ressurser nå. Hjemme står flere av oss «i limbo» mellom å ha barn hjemme i undervisning, kanskje med en usikkerhet rundt egen situasjon og økonomi, kombinert med å ha hjemmekontor.

Jeg har selv fått god trening i hjemmeskole allerede, med fire barn hjemme og hjemmekontor, - to barn på barneskole og en ungdomsskoleelev. 

Vi foreldre samarbeider med lærerne så godt vi kan, vi kopler oss på skolenes informasjonskanaler, vi lager dagsplaner, følger opp fysisk aktivitet og oppgaver i hjemmet, legger til rette med nett/PC og sørger for at elevene kommer i gang med oppgaver. 

Vi veileder elevene så godt vi kan og mange av oss lærer faktisk ganske mye selv underveis. Det kjennes helt riktig å senke skuldrene innimellom og minne om FUGs 5 gode råd til foreldre.

Marius Chramer med felleserklæringen
(Foto: FUG)

Opplæringsloven

I det siste har jeg deltatt på høynivåmøte om barns digitale hverdag med Barneombudet deltatt på Elevtinget, samt hatt gleden av å lede FUG sitt andre utvalgsmøte.

En av våre viktigste prioriteringer framover er å få fram at foreldrenes medvirkning i skolen er helt avgjørende. Opplæringslovutvalget understreker betydningen av medvirkning, men fjerner lovhjemlene som hjelper skolene til å finne ut hvordan de skal løse det, og fjerner også lovhjemmelen for FUG.

FUG ønsker at ny opplæringslov legger gode rammer for samarbeid på de ulike nivåene, og ikke minst at samarbeidet mellom disse nivåene kan ivaretas på en god måte. En felles arena for samarbeid mellom lærere, elever og foreldre er meget viktig å lovfeste.  

Dette har vi også gitt tydelig beskjed om til forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget i vårt møte med dem den 10. mars. Vi følger denne lovprosessen tett framover.

Med gode ønsker til dere alle
Marius Chramer, FUG-leder