Sammen med organisasjoner som Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, politiet og Statens Vegvesen har FUG siden skolestart 2016 deltatt i kampanjen Hjertesone

Ved Øren skole i Drammen mottok FAU 500.000 ved Samferdselsdepartementet for å være pilotskole. 

− Blir dette vellykket innfører vi Hjertesone ved alle byens skoler, sier byens ordfører, Tore Opdal Hansen.

Les om Hjertesone-lansering på Øren skole i Drammen

Hjertesoner flere steder i landet

I Bergen kommune har de bestemt at alle skoler skal ha en "hjertesone". De skal jobbe systematisk for å redusere biltrafikk rundt skolen og for å skape sikrere skoleveier og å gjøre det enklere å gå og sykle til skolen.

Se mer om Hjertesone fra skolestart ved Østensjø skole i Oslo