Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helhet og sammenheng

FUGs høringsuttalelse om "Helhet og sammenheng - Om fornyelse av den statlige utdanningsadministrasjonen".

Gratis grunnskoleopplæring

Høringsuttalelse om "Forslag om endring av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven)".

Friskoleloven

FUGs høringsuttalelse til Utdannings- og forskningsdepartementets forslag til lov om frittstående skoler (Friskoleloven)

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring