Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Moderniseringsprosjektet

FUGs høringsuttalelse vedrørende moderniseringsprosjektet "Lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen".

Frittstående skoler

FUGs høringsuttalelse vedrørende nytt finansieringssystem for frittstående skoler, m.m.

Reklame i skolen

I forhold til temaet sponsing og reklame i skolen arbeider FUG etter følgende grunnleggende prinsipper:

Fra 13 til 12 års obligatorisk skole?

Statsråd Kristin Clemet har gitt Kvalitetsutvalget i oppdrag å vurdere en reduksjon i lengden av den obligatoriske skolegangen – fra 13 til 12 år. FUG ønsker å belyse noen problemstillinger knyttet til evt. redusert opplæringstid.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring