Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vurdering i grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sier blant annet i en høringsuttalelse at det må utvikles kriterier for vurdering på et bredt område. Det må tas utgangspunkt i læreplanens generelle del, ikke bare i kompetansemålene for fag slik de er formulert i læreplanen. FUG mener det er viktig at foreldre er godt informert om kompetansemålene og vurderingskriteriene. Dette er viktig for at foreldre skal kunne støtte og motivere elevene i arbeidet.

Endringene i friskoleloven

FUG har avgitt høringsuttalelse om saken og har følgende generelle kommentarer: - Foreldres rett til å velge opplæring for sine barn er et ufravikelig prinsipp - Alle skal ha reell mulighet til å velge den opplæring de ønsker - Utvalget mener at det skapes stor usikkerhet og liten forutsigbarhet for elever og foreldre når lovlig fattede vedtak om godkjenning omgjøres.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring