Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endringer i KRL-faget

Regjeringen har foreslått endringer i KRL-faget på bakgrunn av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det gjelder bl.a. navnet på faget og endringer i fritaksbestemmelsen. FUG har uttalt seg.

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Skolen må lære elevene hva som er felles i de ulike religionene og hva som er den enkelte religionens særegenhet. Dette kan bidra til å skape felles forståelse mellom elevene, og det er positivt for integrering og mangfold både i skolen og i samfunnet for øvrig. Dette sier FUG i sin høringsuttalelse til læreplanen i religion, livssyn og etikk.

Utvidet timetall på barnetrinnet

Stortinget har vedtatt at timetallet på barnetrinnet skal økes med fem uketimer fra høsten 2008. Departementet har bedt om synspunkter på gjennomføring av timetallsøkningen. - Flere timer i norsk, matematikk og engelsk gir ikke automatisk bedre læringsresultater. En utvidelse av timetallet forutsetter at skolen gir den enkelte elev tilpasset opplæring, sier FUG i sin høringsuttalelse.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring