Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring på Statpeds måldokument

Statped har sendt ut en høring om omstillingen av virksomheten. Endringen skal skje over fem år.
FUG er opptatt av at Statped organiserer seg på en slik måte at det ikke oppstår store ulikheter mellom de forskjellige regionsentrene. Statped må sikre et likt og likeverdig tilbud for hele landet.
Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring