Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Revidert forskrift for prosjekt til fordypning

Foreldreutvalget for grunnopplæringen støtter helt eller delvis Utdanningsdirektoratets forslag.

Utvalget merker seg at det i forslag til revidert forskrift ikke lenger gis mulighet til å ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram med sikte på påbygging til generell studiekompetanse. Utvalget mener at denne begrensningen kan være uheldig for noen elever. Den vil kunne låse en gruppe elever til ett studieløp og kanskje til ett yrke senere. Slik som FUG ser det, vil en større romslighet i programfagvalg gjøre overgangen til et studieforberedende løp mykere og på den måten bidra positivt med tanke på fullføringsevnen.

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

Departementet foreslår å innføre hjemmel for å kunne ta hensyn til økonomien til forsørgers samboer ved behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring. Lovendringen er en forutsetning for gjennomføring av deler av det forslaget til endring i grunnstipend- og bostipendordningen som er fremmet i statsbudsjettet for 2015. Departementet foreslår også en mindre utvidelse av hjemmelen for innhenting av opplysninger, slik at Lånekassen gis adgang til å innhente opplysninger fra fylkeskommunen om godkjent lærekontrakt for lærlinger.

Foreldreutvalget støtter ikke en forskriftsendring som åpner for mer behovsprøving av utdanningsstøtte.

Foreldreutvalget støtter de foreslåtte endringene i reglene om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringen om omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Utdanningsdirektoratet sender på høring to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier og kommunikasjon.

Modell 1: Omgjøre utdanningsprogram for MK fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program og ivareta yrkesfagene i MK i design og håndverk.

Modell 2: Ivareta yrkesfagene i medier og kommunikasjon innenfor en felles struktur hvor studieforberedende og yrkesfag kombineres det første året. Foreldreutvalget støtter forslaget.

Høringsdokumentene

FUGs høringsuttalelse

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring