Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar - fritt skolevalg til videregående

Forskrift til opplæringsloven kapittel 6 - inntak til videregående

Regjeringen har foreslått å innføre fritt skolevalg i alle fylker, det vil si rent karakterbasert inntak til videregående skole. De har i den forbindelse inviterert til å mene noe om to ulike modeller. FUG mener at dette må være opp til de ulike fylkene å vurdere, det er de som kjenner de lokale forholdene. 

Høringssvar - Ny forvaltningslov

NOU 2019: 5

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått en helt ny forvaltningslov som skal erstatte den som har eksistert siden 1967. FUG har avgitt et kort høringssvar sammen med FUB på denne. I svaret vårt har vi løftet fram noen få tema.

Høringssvar - om internkontroll

Det er bra det ryddes opp i regelverket etter innføring av ny kommunelov. FUG benytter anledningen til å ønske at Fylkesmannen gis et klart mandat om også å vurdere kvaliteten på kommunens/fylkeskommunens system for internkontroll, ikke bare at de har et system. 

Høringssvar Statsbudsjettet 2020

FUG var i møte med Utdanning- og forskningskomiteen i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2020. FUG kommenterte på flere saker, men tok spesielt opp behovet for et Tegnspråkløft og de voksnes kompetanse for å følge opp elever med høyt læringspotensial.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring