Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
HJEMMESKOLE: Gutt i tidlig tenårene sitter foran en data.

FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen anerkjenner arbeidet som gjøres av ansatte på skoler over hele landet, men sier tydelig nei til forslaget til nye regler om hjemmeopplæring under korona-pandemien. 

STORTINGET: Det norske storting, Oslo.

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUG stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til. 

Høring - Forslag til ny opplæringslov for grunnskolen, videregående og SFO

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Dagens opplæringslov har vært gjeldende siden 1998, og i mellomtida har det vært reformer i skolen og andre endringer. "Opplæringslovutvalget" fikk derfor i oppgave å gå grundig gjennom dagens lovverk og lage forslag til ny opplæringslov.  Det er dette forslaget som nå har vært ute på høring. Ett av forslagene deres er å fjerne lovfesting av både FAU og FUG. Dette har fått mange foreldrerepresentanter til å reagere. 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring