Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
BEDRE KÅR: Bilde av trafikkmaskinen ved Bjørvika i Oslo. Hovedstaden er en av flere byer med levekårs- og integreringsutfordringer som utvalget har sett nærmere på. foto: colourbox

Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte i 2018 et utvalg som skulle se på levekårs- og integreringsutfordringer i byområder. Utredningen ble overlevert til ministrene før jul. Her er FUG og FUB sine innspill til høringsbrevet.

VEILEDER: En klargjøring av rammene for informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Bildet viser et utvalg permer. foto: colourbox

- Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

Avklarte rammer rundt informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Utvalget er positiv til utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Dette mener FUG om rammeplan for SFO

En nasjonal rammeplan for SFO er et tiltak FUG har etterspurt over lengre tid. Planen antas å i stor grad ville bidra til et mer likeartet SFO-tilbud over hele landet, men FUG mener at at det bør fastsettes bestemmelse om makspris, søskenmoderasjon og inntektstilpasninger i større utstrekning enn det finnes i dag.  

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring