Det var Miljøpartiet de Grønnes (MDG) stortingsrepresentant Per Espen Stoknes som foreslo nasjonale krav til størrelse og kvalitet på barnas uteområder. Partiet ønsker en minstegrense på 25 kvadratmeter per barn i barnehager og 30 kvadratmeter per elev i grunnskolen. For de tettest bebygde delene av byene skal grensen være på henholdsvis 15 og 18 kvadratmeter. Samtidig ønsker partiet at mer av plassen prioriteres til grønne lunger, lekearealer og bilfrie områder som fremmer barnevennlige og trygge oppvekstmiljø.

Foreldreutvalgene for barnehager og grunnopplæringen har kommet med et felles innspill og utvalgene står samlet og støtter helheten i representantforslaget fra Per Espen Stoknes. Høsten 2020 vedtok begge utvalg å støtte arbeidet til Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder for skoler og barnehager.

Tiden er inne

Per i dag er barn og unges behov for tilgang til uteområder som stimulerer til trivsel helse og utvikling i skole og barnehage, forsøkt ivaretatt gjennom et generelt regelverk i lov og forskrift supplert av mer konkrete retningslinjer, veiledninger og anbefalinger. Forholdene det er vist til fra osloskolene viser at en slik "myk" tilnærming ikke er tilstrekkelig for å sikre barn og unge i skole og barnehager tilgang på uteområder av en viss størrelse og kvalitet.

Foreldreutvalgene er derfor enige i at tiden nå er inne for å fastsette kvantitative og kvalitative minimumskrav til uteområdene i skoler og barnehager.

Hele innspillet fra FUG og FUB kan du lese HER

Representantforslaget fra MDG finner du HER