Svar:

En læringsplattform er et program som brukes av skolen som lærings- og kommunikasjonsverktøy. Lærere kan undervise elevene og vurdere deres arbeid. Gjennom dette programmet kan lærerne og foreldrene kommunisere om elevenes arbeidsplaner og faglige og sosiale utvikling. De to vanligste læringsplattformene er its-learning og Class Fronter eller Fronter.