Kartleggingsprøver er obligatoriske prøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter. De skal gjennomføres på 1.–4. trinn. Kartleggingsprøvene er et pedagogisk verktøy for læreren for å finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging, og hva slags tilpasset opplæring som bør gis. Prøvene kan også avdekke om noen trenger spesialundervisning.

Noen kommuner, for eksempel Oslo, gjennomfører egne kartleggingsprøver, der noen er obligatoriske, mens andre er frivillige for skolen å gjennomføre. 

Les om barns rett til opplæring