Svar:

PISA står for Programme for International Student Assessment (i regi av OECD). PISA undersøkes 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag. PISA ble gjennomført for første gang i 2000 og gjentas hvert tredje år.

Les om PISA hos Utdanningsdirektoratet 

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. I PIRLS undersøkes leseferdigheter på fjerde og femte trinn i regi av IEA. Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år. Det er ikke alle skoler som deltar i PIRLS. I 2016 deltok 160 skoler og 8600 elever.

Les om PIRLS hos Utdanningsdirektoratet