Svar:

Elevene har rett til vurderinger underveis i skoleåret fra kontakt- og faglærere. Vurdering for læring er en nasjonal satsing og et verktøyskrin for lærere, slik at de kan gi elevene tilbakemeldinger om hvordan de kan lære mer. 

Les om dette hos Utdanningsdirektoratet