Skolen forventer at foreldrene, frem til eleven blir myndig, skal

Skolen skal gjennomføre foreldremøter hver høst på Vg1 og Vg2 for å gi foreldrene viktig informasjon om skoleåret (forskrift til opplæringsloven § 20-4), og legge til rette for at foreldrene skal bli kjent med hverandre og skolen.