Svar:

Mange nyvalgte medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem og hva FAU egentlig skal arbeide med.

Her finner du mer informasjon: 

 

Lykke til!