www.fug.no

Hva gjør FUG?

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen. Det skjer via telefon eller mail.
  • Temaer kan være mobbing, skolemiljø, inneklima, samarbeid med skolen og andre foreldre, foreldremøter, FAU.
  • Holder foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter over hele landet
  • Lager materiell til bruk for foreldre og ansatte i skolen, som kan lastes ned gratis fra fug.no/materiell
  • Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
  • Er høringsinstans i aktuelle skolepolitiske saker
  • Gir aktuell informasjon gjennom hjemmesiden vår her.