Svar:

For det første er det viktig å slå fast at verken foreldre eller elever ikke noe med ansettelse av lærere å gjøre.

Men dersom foreldrene og/eller elevene er svært misfornøyd med den læreren barna har, kan de klage. De må da dokumentere skriftlig hva det klages på. Det kan være oppførsel, språkbruk, mobbing eller trakassering av enkeltelever, undervisningsmetoder, mangel på kvalifikasjoner osv. Slike skriftlige klager skal sendes til rektor.

Rektor kan bidra til å løse problemet ved å ha jevnlige samtaler med læreren, eventuelt sammen med de som har klaget. Skolen kan etablere kollegaveiledning, trekke inn PP-tjenesten eller etablere en veilednings- og oppfølgingsordning i samarbeid med skoleetaten i kommunen. Ledelsen ved skolen kan også sørge for at en "vanskelig" lærer ikke får kontaktlæreransvar, men blir timelærer i flere klasser.

Alle tiltak som settes i gang, må følges opp og evalueres i samarbeid mellom skolen, læreren og foreldrene som har klaget.

Dersom foreldrene/elevene mener at tiltakene ikke virker og at forholdene i klassen ikke blir bedre, kan foreldrene/elevene sende klagen videre til skoleeier. Siste klageinstans er Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen. Om man mener det er gjort feil i saksbehandlingen, kan man klage videre til sivilombudsmannen.

Les om å klage i grunnskolen

Les om å klage i videregående skole