Svar:

Dere må ta spørsmålet om å bli Zero-skole opp i rådsorganene på skolen. Det er best å først snakke med foreldrekontakten (klassekontakten) i den klassen/gruppen barna deres går i. Da kan hun eller han kan ta det opp i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Dere kan også selv ta saken direkte til FAU. Da må dere sende saken skriftlig og begrunne godt hvorfor dere vil at skolen skal delta på Zero-programmet.

Når FAU har behandlet saken, kan de ta den videre til Skolemiljøutvalget (SMU) og videre til Samarbeidsutvalget (SU) / Driftsstyret(DS). Der er alle partene i skolen med, og de kan gjøre vedtak. Det er de som har myndighet til å bestemme om skolen skal delta eller ikke. Om SU mener at skolen ikke skal delta på Zero-programmet, har dere krav på en begrunnelse.

Mobbeforebygging er viktig hele året, uavhengig av hvilket program skolen måtte velge. Det finnes flere slike adferdsprogrammer, men det aller viktigste er å jobbe systematisk mot mobbing. Utdanningsdirektoratet har fått evaluert virkningen av flere mobbeprogrammer, denne evalueringen viser at kun et par av dem virker etter hensikten.

Les hva vi har skrevet om antimobbeprogrammer