Det kan være vanskelig å snakke med kontaktlæreren om det dersom du mener at klassemiljøet ikke er godt eller at kontaktlæreren ikke støtter barnet ditt godt nok. Likevel er det viktig å prøve å snakke med kontaktlærer om dette. 

Hvis du er redd for at det du skal si vil få negative konsekvenser for barnet ditt på skolen, kan du snakke med sosiallærer/rådgiver eller rektor

Hvis du mener læreren er en del av problemet, kanskje på grunn av dårlig klasseledelse eller forskjellsbehandling, er det viktig å snakke med rektor, som er lærerens og skolens øverste leder.

Les om kontaktlærers ansvar for et godt skolemiljø

Snakk med foreldre-/klassekontakten

Hvis du synes klassemiljøet er dårlig, kan du ta en prat med andre foreldre og klasse-/foreldrekontakten, som kan snakke med kontaktlæreren på vegne av hele klassen. Læreren har aktivitetsplikt og skal innen fem dagerundersøkesaken og aktivt prøve å gjøre klassemiljøet bedre. Henvis til skolens ansvar i tilknytning til opplæringsloven § 9 A.