De fleste foreldre er opptatt av at barna skal trives på skolen, føle mestring og lære det de skal. Hvis samarbeidet med læreren eller de andre foreldrene ikke fungerer, kan foreldrene vegre seg mot å si fra, fordi de er redde for at det skal gå ut over eget barn. 

Dette gjelder kanskje spesielt hvis det foregår mobbing mellom flere elever, hvis læringsmiljøet i klassen ikke er godt, eller hvis foreldrene har mistet tilliten til læreren som omsorgsperson, klasseleder eller fagperson.

Det viktigste verktøyet for å få til et godt samarbeid er at foreldrene blir bedre kjent med hverandre, og at de får god informasjon fra skolen. Hvis det er snakk om mobbing og skolemiljø, er det viktig at kontaktlæreren blir involvert.

Dårlig samarbeid mellom foreldrene og læreren

Det kan være flere grunner til at foreldrene i en gruppe synes samarbeidet med læreren er dårlig: 

 • Foreldrene får ikke svar på e-poster, eller de får avvisende svar på bekymringer eller henvendelser. Les om hvilken informasjon foreldre har krav på
 • Foreldrene blir ikke informert eller involvert når deres barn har negative opplevelser på skolen
 • Miljøet i en klasse er dårlig, det er mye uro, og det ser ut til at læreren ikke tar tak i det
 • Noen foreldre har et veldig positivt inntrykk av læreren, mens andre har et veldig negativt inntrykk
 • Foreldrene synes læreren favoriserer noen elever, og at barnet deres ikke får den tilretteleggingen det trenger og har krav på

Skolen, og særlig kontaktlæreren, har ansvar for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Men det er forskjellige oppfatninger om hva dette betyr. 

Hva kan foreldre gjøre sammen for å bedre situasjonen?

 • Be klasse-/foreldrekontakten snakke med læreren på vegne av flere foreldre. Prøv å være så konkrete som mulig når dere sier hva dere ønsker at læreren skal gjøre
 • Kom med forslag til læreren om hva han kan gjøre for å samarbeide bedre med foreldrene, for eksempel svare på e-poster eller informere foreldrene raskt dersom noe skjer, og foreslå temaer til foreldremøtet
 • Spør læreren hva dere kan gjøre for å hjelpe til

Hvis dette ikke hjelper, kan dere snakke med rektor. Vær klar over at foreldre ikke har mulighet til å påvirke ansettelsesprosesser.

Dårlig samarbeid mellom foreldrene i en klasse/gruppe

Det kan være flere grunner til at samarbeidet mellom foreldrene i en klasse/gruppe er dårlig: 

 • Det er mobbing i klassen, men foreldrene er uenige om hva som egentlig er situasjonen
 • Foreldrene snakker ikke samme språk
 • Foreldrene deltar ikke på sosiale arrangementer
 • Læreren/skolen legger ikke til rette for et godt foreldresamarbeid
 • Det legges ikke opp til gode nettverk blant foreldrene i klassen/gruppen

Hva kan du gjøre for å bedre situasjonen? 

 • Spør klasse-/foreldrekontakten om du skal hjelpe til med å arrangere sosiale arrangementer
 • Hvis det er mobbing eller uro mellom elevene, er det viktig å snakke med kontaktlæreren og/eller rådgiver/sosiallærer og eventuelt helsesøster. Hvis du mener at læreren ikke klarer å håndtere dette godt nok, kan du melde fra til rektor, som straks skal gripe fatt i problemet
 • Snakk med kontaktlæreren om å arrangere foreldremøter eller sosiale arrangementer med temaer som kan gjøre at foreldrene blir bedre kjent. Kanskje kan foreldrene få i oppgave å hjelpe hverandre og gi hverandre tips eller utføre noen praktiske oppgaver sammen?
 • Be læreren hjelpe til med å lage vennegrupper og komme med en sterk oppfordring fra skolen om å gjennomføre dem