Akkurat som barnet ditt er en del av en klasse/gruppe, er du som forelderen del av en foreldregruppe. Foreldrene spiller en svært viktig rolle med å inkludere og sørge for at alle barna i en klasse/gruppe kjenner at de er en del av fellesskapet.

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. Dette er nødvendig om de skal kunne sette felles standarder for barnas og de unges aktivitet og atferd.»

Fra læreplanens generelle del

Et godt samarbeid mellom kontaktlæreren og foreldrene i klassen gjør hverdagen bedre for barna og enklere for læreren.

Samarbeid fra første dag

Det er skolens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene. Det er lurt å etablere god dialog allerede før oppstart i første trinn. 

Kontaktlæreren og foreldrene bør samarbeide om saker som angår hele gruppen: 

Når foreldrene og lærerne kjenner hverandre, er det lettere å snakke om barnas skolehverdag, ta opp utfordringer og gi gode tilbakemeldinger til hverandre.

Tips til kontaktlærer

  • Inviter foreldrene og foreldre-/klassekontakter til å samarbeide om barnas skolehverdag, og lytt til hva de har å si.
  • Avtal jevnlige møter med foreldre-/klassekontakten for å høre om ting som gjelder hele klassen, og forsøk å engasjere alle foreldrene ved å samarbeide om foreldremøter, temaer, sosiale arrangementer osv
  • Legg opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt, og svar raskt og hyggelig på e-poster/telefoner fra foreldre, enten det gjelder noe hyggelig eller bekymringer foreldrene må ha
  • Gjelder kontakten et barns atferd eller mobbing, ta barnet på alvor hvis det forteller, og foreldrene hvis det er de som tar kontakt. Sørg for å sette i gang skolens rutiner for å følge opp elevens trivsel. Sørg for god dialog med hjemmet og for at både elev og foreldre får være med å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes, og sjekk at tiltakene har effekt. Hold foreldrene godt informert om status. Les om aktivitetsplikten

Tips til foreldre-/klassekontakten

  • Ta kontakt med kontaktlærer for å avtale et møte for å etablere et godt samarbeid
  • Inviter deg selv inn, og gjør deg tilgjengelig slik at kontaktlærer kan ta deg og de andre foreldrene med på råd i ulike saker, før foreldremøtet skal arrangeres osv
  • Snakk med de andre foreldrene og send ut spørsmål og høringer på e-post eller på andre måter for å få deres innspill 

Tips til foreldre

  • Hvis du har en bekymring, ta raskt kontakt med kontaktlærer – ikke vent til bekymringen er blitt til et større problem
  • Gi gjerne ros til kontaktlærer og konstruktive tilbakemeldinger
  • Hvis du ikke opplever å bli hørt eller lyttet til av kontaktlærer, ta kontakt med inspektør, sosiallærer, spesialpedagog eller rektor