Svar:

Ja, det har hun.

Elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan så mye norsk at de kan følge den vanlige undervisningen i klassen.

Les mer om Minoritetsspråk og særskilt norskopplæring